Thursday, October 1, 2009

Surah yang Memberi Syafaat


Daripada Abu Hurairah r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Di dalam al-Quran ada sebuah surat yang mempunyai tiga puluh ayat. Surat itu dapat memberikan syafaat kepada seseorang sehingga orang itu diampuni, iaitu surat Tabarakal ladzi biyadihil mulk - yakni surat al-Mulk."

Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud dan Termidzi dan Termidzi mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan shahih.

No comments:

Post a Comment