Thursday, July 23, 2009

Jangan Meminta-minta


Daripada Hakim bin Hizam r.a. bahawasanya Nabi s.a.w. bersabda:

"Tangan yang bahagian atas (yang memberi) adalah lebih mulia daripada tangan yang bahagian bawah (yang menerima). Dan dahulukanlah dalam pemberian itu kepada orang-orang yang menjadi tanggunganmu (yang wajib dinafkahi)."

"Sebaik-baik sedekah ialah yang diberikan di luar keperluan (yakni setelah memenuhi keperluan keluarga dan tanggungan). "

"Sesiapa yang tidak meminta-minta, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya dan sesiapa tidak memerlukan pemberian manusia, maka Allah akan memberikan kekayaan padanya."

(Muttafaq 'alaih. Hadith ini menurut lafaz Imam Bukhari)

1 comment:

  1. marilah kita banyakkan memberi daripada menerima

    ReplyDelete